Utrzymanie farmy fotowoltaicznej – na czym polega usługa O&M

Utrzymanie farmy fotowoltaicznej – na czym polega usługa O&M

Farmy fotowoltaiczne wymagają serwisowania – wie to każdy inwestor. Konieczność bieżącego monitoringu oraz wybrania firmy świadczącej usługi O&M jest kluczowa dla prawidłowego działania obiektu, ale także przyczynia się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Monitoring obiektów OZE farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych
Dyspozytornia Electrum Solutions

 

O&M, czyli Operations and Maintenance (utrzymanie i konserwacja), to usługi związane z utrzymaniem i serwisowaniem farm fotowoltaicznych. Monitorowanie farm fotowoltaicznych jest ważnym elementem tych usług, ponieważ pozwala na bieżące śledzenie pracy paneli oraz wykrywanie ewentualnych problemów lub nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i naprawa usterek, co zapewnia wysoką wydajność i efektywność farmy fotowoltaicznej.

Utrzymanie farmy fotowoltaicznej – usługa O&M

O&M, czyli Operation & Maintenance, to szeroki zakres usług związanych z utrzymaniem i serwisowaniem farm fotowoltaicznych. Pod tą nazwą mogą kryć się działąnia prewencyjne, naprawcze, ale także i te związane z bieżącym działaniem obiektu.

Electrum Solutions oferuje między innymi usługi:

  • Konserwacja i naprawa paneli fotowoltaicznych
  • Monitorowanie pracy paneli oraz wykrywanie ewentualnych problemów
  • Dostarczanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  • Dbanie o czystość paneli i działania prewencyjne
  • Przeglądy okresowe
  • Doradztwo techniczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej

O&M farmy PV lub wiatrowej – nie tylko monitoring

Podejmując decyzję o wyborze firmy O&M, warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie oraz ilość obiektów w portfolio. Dobrą firmą O&M będzie ta, która świadczy kompleksowe usługi na wysokim poziomie i posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi farm fotowoltaicznych. Electrum Solutions to firma, która ma pod swoją opieką serwisową farmy fotowoltaiczne, ale także świadczy usługi z zakresu specjalistycznych rozwiązań optymalizujących działanie obiektów. Własny dział automatyki i zaplecze Grupy Electrum pozwala na oferowanie nie tylko bieżącego monitoringu czy konserwacji, ale także rozwiązywania o w

Serwis OZE Operation & Maintenance Electrum Solutions
Operation & Maintenance Electrum Solutions

iele bardziej złożonych problemów związanych z działaniem obiektów generujących energię elektryczną.

Farma fotowoltaiczna – monitoring 24/7

Monitorowanie to ważny element utrzymania i serwisowania elektrowni generujących moc z energii odnawialnej. Polega on na bieżącym śledzeniu pracy infrastruktury i ma na celu wykrywanie ewentualnych problemów lub nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i naprawa usterek, co zapewnia wysoką wydajność i efektywność farmy fotowoltaicznej. Monitorowanie farm fotowoltaicznych powinno być prowadzone przez profesjonalne firmy O&M (Operations and Maintenance, czyli utrzymanie i konserwacja). Ważne jest, aby monitorowanie było prowadzone regularnie i rzetelnie, co pozwoli na wykrywanie i usuwanie ewentualnych problemów oraz zapewnienie wysokiej wydajności farmy fotowoltaicznej.

System SCADA – monitorowanie farmy fotowoltaicznej

SCADA, czyli Supervisory Control and Data Acquisition (nadzór i pobieranie danych) to system informatyczny, który służy do zdalnego monitorowania i sterowania różnymi procesami związanymi z działaniem obiektów energetycznych, jak farmy fotowoltaiczne, stacje GPO, farmy wiatrowe czy instalacje przemysłowe. Dział O&M Electrum Solutions korzysta z systemów SCADA, w tym z autorskiego rozwiązania EMACS – systemu łączącego zalety klasycznej platformy SCADA i narzędzia dostarczającego dane konieczne do analizy biznesowej. Dlaczego jest to istotne? Pozwala to zespołowi wziąć odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo rozwiązania, które jest proponowane dla konkretnego obiektu.

Farmy fotowoltaiczne – zarządzanie obiektami

Jak rozpoznać, czy usługa O&M jest przeprowadzana w sposób kompleksowy? Duże znaczenie dla procesu ma dojrzałość technologiczna całego zespołu. Jest to istotne zarówno podczas wykonywania rutynowych zadań, jak i podczas nagłych awarii – wtedy kompetencje do rozwiązywania niestandardowych problemów i umiejętność przewidywania nadchodzących usterek może przekładać się bezpośrednio na sprawne działanie farmy fotowoltaicznej. Umożliwia to pełne wykorzystanie potencjału obiektu, skrócenie czasu planowanych przestojów i ograniczenie planowanych wyłączeń.

 

<< AKTUALNOŚCI

Skip to content