bg-solutions

Zarządzanie Obiektami Energetycznymi OZE
(farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, hybrydowe, magazyny energii, magazyny termiczne, zielony wodów)

Serwis turbin wiatrowych, Serwis farm fotowoltaicznych, Automatyka

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą energetyczną
Asset Management
Operation & Maintenance

Eksploatacja

 • Utrzymanie ruchu infrastruktury energetycznej
 • Wizyty serwisowe i przeglądy sezonowe
 • Gospodarka gazami SF 6
 • Helpdesk telefoniczny i zdalny 24/7
 • Badania eksploatacyjne urządzeń
 • Badania eksploatacyjne urządzeń WN/SN i sprzętu BHP

Monitoring 24/7

 • Monitoring instalacji na wszystkich poziomach napięcia (400/110kV, 220/110kV, 110/SN itp.)
 • Wizyty serwisowe i przeglądy sezonowe
 • Helpdesk telefoniczny i zdalny 24/7

Optymalizacja

 • Modernizacja układów zasilania, rozliczania energii elektrycznej
 • Zmiany warunków przyłączenia
 • Dobór optymalnego sposobu zasilania
 • Indywidualne rozwiązania na potrzeby klienta

Serwis 24/7

 • Kompleksowa naprawa i dokumentacja
 • Dojazd w ciągu 3 godzin (6 baz wypadowych w całej Polsce)

Operation & Management
Zarządzanie aktywami energetycznymi, O&M serwis prewencyjny i naprawczy

Kompleksowo dbamy o optymalizację korzyści klienta, który oddaje nam pod opiekę funkcjonujący obiekt. Specjalizujemy się w wysokiej jakości usługach Operation & Maintenance, a także w usługach z zakresu Asset Management. Oferujemy wsparcie w obszarach administracyjnym, prawnym i podatkowym. Zajmujemy się także obsługą zagadnień związanych z roszczeniami gwarancyjnymi i ubezpieczeniowymi.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dbamy, by powierzone nam obiekty pracowały nieprzerwanie, z jak najmniejszą ilością usterek i planowanych wyłączeń. Monitoring działający 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku pozwala nam natychmiast reagować na wszelkie zakłócenia. Nasi dyspozytorzy na bieżąco analizują dane wykorzystaniem systemów SCADA, w tym autorskiego systemu EMACS.

Obsługa Farm Fotowoltaicznych

Dyspozytornia 24/7 – zespół wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesne systemy SCADA zapewniają bezprzestojową pracę farm fotowoltaicznych oraz stacji energetycznych farm wiatrowych. W momencie wykrycia awarii uruchamiamy procedurę wstępnej diagnozy i, o ile jest to możliwe, naprawa dokonywana jest zdalnie. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki na odległość, Electrum Solutions wysyła jeden z zespołów serwisowych, rozlokowanych na terenie całego kraju.

Serwis prewencyjny – (O&M prewencyjny) regularnie przeprowadzane przeglądy miesięczne, półroczne i roczne,a także planowane wyłączenia. Do tego rodzaju audytów należą również przeglądy zimowe, obejmujące termowizję. Jest to usługa całkowicie zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb klienta. Wykonujemy przeglądy zalecane do wykonania przez producenta osprzętu, przeglądy w okresie gwarancyjnym, jak i te wymagane polskim prawem budowlanym.

Serwis naprawczy – (O&M naprawczy) czynności konieczne do wykonania do doprowadzenia sprzętu do stanu sprzed awarii. Wykonujemy naprawy korekcyjne jako samodzielną usługę lub w połączeniu z zarządzaniem magazynem części zamiennych.

Roszczenia gwarancyjne i ubezpieczeniowe – wykonujemy raporty dla ubezpieczyciela oraz wyceniamy zniszczenia, wskazujemy także te komponenty, które mogą ulec awarii w przyszłości w związku z wydarzeniem. Zapewniamy obsługę pod względem kosztorysowania i określania zakresu zniszczeń.

 

Obsługa Farm Wiatrowych

Serwis prewencyjny (O&M prewencyjny) – oferujemy kompleksowe przeglądy turbin oraz weryfikację stanu urządzeń. Dbamy o to, aby farmy wiatrowe pracowały w sposób ciągły, z jak najmniejszą ilością awarii i planowanych wyłączeń. Przeglądy wykonywane w regularnych odstępach czasu eliminują większość usterek wynikających z normalnego użytkowania infrastruktury obiektu.

Serwis korekcyjny i serwis dużych części (O&M naprawczy)– oferujemy kompleksowe usługi – zarówno duże przeglądy korekcyjne, jak i wymianę zużytych części. Usługa obejmuje diagnostykę uszkodzeń, wymianę zużytych części oraz serwis i kompleksowe naprawy/wymianę części głównych.

Audyt turbin – wykonujemy audyty turbin, które pozwalają na ocenę stanu technicznego turbiny wiatrowej przed zakończeniem gwarancji lub przed zakupem używanej turbiny. Zapewniamy wiarygodny obraz stanu głównych elementów turbiny i zabezpieczenie przed nieplanowanymi kosztami.

Serwis awaryjny – w przypadku wykrycia usterki rozpoczynamy procedurę wstępnej diagnozy i w miarę możliwości naprawę przeprowadzamy zdalnie. Jeśli nie jest to możliwe, Electrum Solutions natychmiast wysyła jeden ze swoich zespołów serwisowych.

Automatyka & SCADA

Kompleksowo uruchamiamy obiekty energetyczne i przemysłowe oraz wdrażamy nowatorskie technologie ułatwiające użytkownikowi docelowemu obsługę systemu. Dostarczamy rozwiązania szyte na miarę i dostosowane do wymogów konkretnej inwestycji. W portfolio produktów Electrum Solutions znajduje się Renedium 1.0 - autorski regulator mocy spełniający wymogi NC RfG, a także EMACS, autorski system SCADA.

REALIZACJE

W portfolio Electrum Holding znajdują się realizacje obiektów energetycznych, przemysłowych i OZE. Wśród nich znajduje się największa farma wiatrowa w Polsce, pierwsza farma hybrydowa w Polsce, największa farma fotowoltaiczna w Polsce, wiele farm fotowoltaicznych oraz koncepcja techniczna i lokalizacyjna dla wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej.

Poznaj projekty, które zrealizowaliśmy jako Electrum Solutions:

 • Zgorzelecki Klaster Energii dla
  GEPOL DYSTRYBUCJA
  Moc: 55MWp

  Zgorzelecki Klaster Energii dla GEPOL DYSTRYBUCJA

  W ramach grupy Electrum wykonaliśmy w formule „zaprojektuj i wybuduj” infrastrukturę zdolną do przyłączenia 55MWp (z których przyłączyliśmy 49MWp), stworzyliśmy mikrosieć dla 10 gospodarstw domowych, zasilanych z inteligentnego systemu sieci SN. Jako Electrum Solutions dostarczyliśmy i wykonaliśmy system SCADA dla obiektu o mocy przyłączeniowej 55MWp, implementując nasz autorski system EMACS. Obiekt to 55 indywidualnych punktów rozliczeniowych, 68 liczników energii i ponad 40 000 zmiennych.

  Elementy składowe wdrożenia:

  • projekt i wykonanie systemu monitorowania wszystkich instalacji fotowoltaicznych oraz GPO 20/110kV,
  • systemowa obsługa danych online z inwerterów, zabezpieczeń, analizatorów, liczników energii i urządzeń meteorologicznych,
  • systemowa obsługa danych online z GPO oraz z punktu przyłączenia GPZ, wraz z odczytem rozliczeniowych liczników energii,
  • systemowa regulacja mocy czynnej i biernej oraz nadążna kompensacja mocy biernej, w oparciu o pomiary w miejscu przyłączenia,
  • system powiadomień o przekroczeniach i alarmach w kontekście całej instalacji,
  • pełne raportowanie oraz logbook techniczny wraz z danymi historycznymi,
  • modelowanie produkcji energii i inne funkcjonalności predykcyjne.
  BBOLOHYVSKY SOLAR PARK 1 & 2
  NA UKRAINIE
  Moc: 33MWp

  BOLOHYVSKY SOLAR PARK 1 & 2 NA UKRAINIE

  W ramach Grupy wykonaliśmy pod klucz realizację farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 33MWP w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie, a nasze prace zrealizowane zostały w pełnej formule EPC. Jako Electrum Solutions dostarczyliśmy i wykonaliśmy system SCADA dla obiektu, implementując nasz autorski system EMACS. Farma fotowoltaiczna Bolohyvsky Solar Park to 33 MWp, 2 punkty rozliczenia, monitoring stringboxów i trackerów, komunikacja z OSD i aż 28 000 zmiennych.

  Elementy składowe wdrożenia:

  • projekt i wykonanie systemu monitorowania wszystkich instalacji fotowoltaicznych,
  • systemowa obsługa danych online z inwerterów, stringboxów, zabezpieczeń, analizatorów, liczników energii i urządzeń meteorologicznych,
  • monitoring i sterowanie systemem trackerów oraz monitoring stringboxów,
  • systemowa regulacja mocy czynnej i biernej,
  • system powiadomień o przekroczeniach i alarmach w kontekście całej instalacji,
  • pełne raportowanie oraz logbook techniczny wraz z danymi historycznymi,
  • modelowanie produkcji energii i inne funkcjonalności predykcyjne.
 • Farma Wiatrowa Potęgowo
  Moc: 220MWp

  Farma Wiatrowa Potęgowo 220 MW

  Electrum Solutions obsługuje blisko 1 GW energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w Polsce. W swoim portfolio posiadamy największy polski projekt lądowej energetyki wiatrowej – Farmę Wiatrową Potęgowo. Jej łączna moc wynosi 220MW. Projekt został zrealizowany przez Mashav Energia, a Electrum było generalnym wykonawcą jego części elektrycznej.

  Farma wiatrowa Potęgowo składa się z 81 turbin General Electric o mocach 2,5 MW oraz 2,75 MW i wysokości odpowiednio 103 i 120 metrów. W budowie jest kolejny etap tej realizacji – Potęgowo Południe (37,4 MW).

  Electrum Solutions odpowiada za utrzymanie stacji energetycznych oraz infrastruktury kablowej SN i WN 110kV o długości 74km. Nadzór nad poprawną pracą stacji energetycznych prowadzony jest z centrum dyspozytorskiego czynnego 24/7. W celu eliminacji nieplanowanych wyłączeń Inżynierowie Serwisu realizują cykliczne oględziny, przeglądy oraz pomiary na obu stacjach energetycznych oraz na wszystkich odcinkach infrastruktury kablowej.

  Całość obsługi FW Potęgowo wymaga dużego zaangażowania całej naszej ekipy – bardzo ważna jest tutaj dbałość o szczegóły i szybkość reagowania.

  automatyka i life science
  Wdrożenie systemu EMS w fabryce leków na Litwie

  Wdrożenie systemu EMS w fabryce leków na Litwie

  Electrum Solutions to system naczyń połączonych, który jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę infrastruktury energetycznej. Jedną z nieodłącznych części tego systemu jest nasz Dział Automatyki, który zajmuje się całościowym uruchamianiem obiektów energetycznych i przemysłowych. Naszą specjalnością jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań ułatwiających obsługę systemu użytkownikowi docelowemu.

  Jednym z projektów, którym możemy się pochwalić jest wdrożenie systemu EMS (Environment Monitoring System) w fabryce leków zlokalizowanej na terenie Wilna na Litwie.

  Zrealizowaliśmy zadania z zakresu sterowania i wizualizacji. Obejmowały one:

  • system nadzorujący (EMS), który przeszedł proces walidacji.

   

  Oba systemy zostały zwirtualizowane bazując o środowisko vSphere zbudowane w oparciu o klaster i macierz dyskową.

  Wszystkie zadania zrealizowaliśmy przy zachowaniu pełnej zgodności z lokalnymi wytycznymi i zgodnością z FDA21 (Food and Drug Administration), GMP (Good Manufacutring Practice) i GAMP (Good Automated Manufacturing Practice).

Skip to content