Naprawy i Diagnostyka Sieci z Centrix Evolution – Precyzja i Bezpieczeństwo

Naprawy i Diagnostyka Sieci z Centrix Evolution – Precyzja i Bezpieczeństwo

Lokalizowanie i naprawa usterek sieci energetycznej to jedna ze specjalizacji naszego zespołu inżynierów Electrum Solutions. Przy realizacji tych usług wykorzystujemy  Centrix Evolution, jedyny nowoczesny wóz pomiarowy w Polsce.

Wóz Pomiarowy Electrum SolutionsDzięki zaawansowanej technologii pozwala precyzyjnie i efektywnie badać i serwisować sieci elektroenergetyczne. To najszybsze, najdokładniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie do napraw i pomiarów inwestycji energetycznych. Testy, do których używamy Centrix Evolution, pozwalają określić m.in. wytrzymałość sieci czy rezystencję izolacji. Dzięki zaawansowanej technologii Centrix Evolution ma niezwykle szerokie zastosowanie, które nie ogranicza się jedynie do pomiarów i lokalizowania usterek. Precyzyjne urządzenie zintegrowane jest z zaawansowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przeprowadzenie pełnej diagnostyki sieci. W efekcie, zespół Electrum Solutions dostarcza naszym klientom informacje o stanie technicznym ich infrastruktury, począwszy od zmapowania i dokumentacji tras kabli po inteligentną predykcję napraw.

Lokalizacja uszkodzeń izolacji głównej oraz powłok

Lokalizacja wstępna:

 • Centrix EvolutionIFL – funkcja przeznaczona do lokalizowania uszkodzeń przemijających.
 • Metoda ICE I Decay – system pomiarowy automatycznie określający odległość do miejsca uszkodzenia z zastosowaniem metod oscylacyjnych ICE (wędrownej fali prądowej) i Decay (wędrownej fali napięciowej).
 • Metoda ARM® – Multishot – technika pozwalająca uzyskać 15 reflektometrycznych obrazów odbić od krótkotrwałego łuku elektrycznego wywołanego w miejscu uszkodzenia jednym udarem. Niezwykle użyteczna funkcja w badaniu kabli z zawilgoconymi złączami lub mufami olejowymi.
 • Funkcja ProRange – funkcja szczególnie użyteczna przy pomiarach kabli charakteryzujących się dużą tłumiennością.
 • MFM 10 – system lokalizacji uszkodzeń powłok kablowych i zwarć doziemnych.

Lokalizacja dokładna:

 • Metoda akustyczno-sejsmiczna – umożliwia lokalizację uszkodzeń o wysokiej rezystancji przejścia i uszkodzeń przemijających (energia udaru do 4000 J).
 • Metoda spadku napięcia na powierzchni ziemi – metoda do lokalizacji uszkodzeń powłok kablowych z zastosowaniem odbiornika galwanometrycznego ESG NT.
 • Metoda pola skrętu żył.

lokalizator Teleflex® Electrum SolutionsNajwyższej światowej klasy lokalizator Teleflex® umożliwia dokładne zlokalizowanie usterki nawet w promieniu kilkunastu kilometrów od generatora mocy. Dzięki temu można maksymalnie skrócić proces identyfikowania miejsca naprawy i odpowiednio się do niej przygotować, oszczędzając przy tym czas i zasoby oraz ograniczając koszty.

Próby wytrzymałości elektrycznej  i diagnostyka WNZ

 • Próby napięciem wolnozmiennym VLF sinus oraz cosinus – według normy DIN VDE 0276 napięciem do 62 kV w szczycie.
 • Próba wytrzymałości z jednoczesnym monitorowaniem wyładowań niezupełnych – próba napięciem wolnozmiennym prostokątnym (technika Slope), metoda stosowana do badań odbiorczych nowych linii kablowych.
 • Pomiar rezystancji izolacji i próby napięciem stałym – pomiar rezystancji izolacji napięciem do 5 kV oraz próby wytrzymałości elektrycznej kabla napięciem stałym do 80kV.
 • Diagnostyka wyładowań niezupełnych DAC – do diagnostyki WNZ kabli długotrwale eksploatowanych.

Usługi dodatkowe

 • Electrum Solutions i pomiary instalacji fotowoltaicznej oraz wiatrowej.Diagnostyka tg delta – przeprowadzanie próby napięciowej z jednoczesnym pomiarem kąta stratności dielektrycznej tg delta w celu wykrycia pomiarów związanych z zestarzeniem układu izolacyjnego.
 • Lokalizacja tras kabli z użyciem metody Signal-Select®. Możliwe jest odróżnianie kabli docelowych spośród innych kabli ziemnych ułożonych równolegle.
 • MeggerBook – inteligentna baza danych oferująca archiwizację danych pomiarowych, tworzenie map oraz przypisywanie obiektów kablom.
Skip to content