Electrum zarządza instalacjami OZE o mocy ponad 2 GW

Electrum zarządza instalacjami OZE o mocy ponad 2 GW

Z początkiem maja br. portfolio projektów operation & maintenance Electrum Holding, polskiej firmy o profilu climate tech, przekroczyło łączną moc zainstalowaną 2 GW. Aktualnie pod opieką spółki z Białegostoku znajduje się już 169 obiektów na terenie całej Polski. Wśród nich są zarówno elektrownie wiatrowe, jak i fotowoltaiczne, w tym największa w kraju lądowa elektrownia wiatrowa.

Jednym z głównych obszarów działalności Grupy Electrum, poza tworzeniem rozwiązań technologicznych i budowy projektów OZE, jest zarządzanie aktywami energetycznymi oraz optymalizacja pracy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Odpowiada za nie spółka Electrum Solutions, która na polskim rynku jest jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów, wyspecjalizowanych w usługach Operation & Maintenance (O&M).

Electrum Solutions to przykład organizacji, która w sposób elastyczny i profesjonalny buduje propozycję wartości pod egidą idei zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności komercyjnej. 2 GW mocy zarządzanych obiektów to symboliczny, ale istotny kamień milowy na drodze firmy. Może ona pochwalić się rosnącą grupą inwestorów i właścicieli, którzy powierzyli jej opiekę nad swoimi instalacjami, niejednokrotnie także zaprojektowanymi i zbudowanymi przez specjalistów deweloperskiej spółki Grupy – Electrum Concreo.

Aktualnie Electrum Solutions obsługuje 169 instalacji OZE, z czego 129 stanowią farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 546 MW oraz 32 parki wiatrowe o mocy przekraczającej 1,5 GW. Wraz z objęciem 1 maja obsługi farmy wiatrowej Lubowidz-Zalesie, zlokalizowanej na Mazowszu, w powiecie żuromińskim, łączna moc obiektów zarządzanych przez Electrum Solutions przekroczyła 2 GW. Firma realizuje usługi z obszaru zarządzania obiektami OZE na terenie wszystkich województw, z czego najwięcej w Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim.

„Czujemy, że nasza wizja jest wspierana przez środowisko biznesowe i że przekonujemy coraz większą liczbę graczy rynkowych do współpracy przy tworzeniu nowego, alternatywnego systemu energetycznego. Taka walidacja pomysłu Grupy Electrum na przyszłość energetyki świadczy o tym, że rewolucja faktycznie już się toczy i że nasza szeroka i innowacyjna oferta na rynek skutecznie trafia do odbiorców. Bardzo cieszymy się z faktu, że nasze podejście „One-Stop-Shop” znajduje realne odzwierciedlenie w potrzebach naszych klientów i dziękujemy za to zaufanie” mówi Jacek Popławski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Electrum Holding.

Największa farma wiatrowa w Polsce

Wśród obsługiwanych przez Electrum Solutions obiektów OZE znajduje się największa w Polsce i jedna z największych w Europie farm wiatrowych – należąca do firmy MASHAV instalacja Potęgowo (województwo zachodniopomorskie i pomorskie). Składa się z 98 turbin o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 256,9 MW. Grupa Electrum nie tylko zarządza tą elektrownią, ale również miała swój udział w jej powstaniu – zrealizowała m.in. budowę 3 stacji elektroenergetycznych i trasowanie prawie 100 km linii kablowej.

Najdłuższa linia kablowa w Polsce

Innym zarządzanym przez Electrum Solutions obiektem jest zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim Farma Wiatrowa Banie-Kozienice. Instalacja ta składa się z 96 turbin wiatrowych, 3 stacji elektroenergetycznych oraz przyłącza do sieci przesyłowej 220 kV w SE Krajnik. Podobnie jak w przypadku elektrowni w Potęgowie, tutaj również Grupa Electrum była zaangażowana w powstanie obiektu.

W 2015 roku deweloperska spółka Grupy – Electrum Concreo, razem z konsorcjantami Erbud i PBDI, zaprojektowała, wybudowała i uruchomiła elektrownię w Baniach. W ramach prac firma stworzyła m.in. najdłuższą w tamtym okresie linię kablową o mocy 220 kV.

Zielona instalacja hybrydowa

W niedalekiej przyszłości Electrum Solutions będzie świadczyło swoje usługi w zakresie O&M na pierwszej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, komercyjnych elektrowni hybrydowych typu słońce-wiatr. Jest to należąca do grupy Lewandopol instalacja zlokalizowana w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Inwestycja złożona z elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej i magazynu energii znajduje się na etapie budowy.

Electrum Concreo odpowiada za jej realizację jako generalny wykonawca, a Electrum Solutions zastosuje w niej swoje innowacyjne autorskie rozwiązanieRenedium 1.0. Jest to system regulacji mocy czynnej i biernej współpracujący z różnymi typami jednostek wytwórczych. Ułatwi on kontrolę produkcji energii w jednym miejscu, niezależnie od typu źródeł, mocy, lokalizacji i stopnia złożoności, co przy elektrowniach hybrydowych ma niebagatelne znaczenie. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji, czyli budowa farmy solarnej, zaplanowane jest w II połowie 2023 roku. Z kolei farma wiatrowa ma powstać w 2024 roku. Budowa magazynu energii planowana jest na dalszym etapie projektu.

Skip to content