Remedium na wyzwania z przyłączaniem obiektu do sieci – regulator mocy Renedium 1.0

Remedium na wyzwania z przyłączaniem obiektu do sieci – regulator mocy Renedium 1.0

Zwiększenie bezpieczeństwa, redukcja kosztów operacyjnych, maksymalizacja zysków w ramach projektu, pełna kontrola niezależnie od awaryjności podzespołów i wreszcie intuicyjna obsługa oparta o prosty interface – to tylko niektóre korzyści, które niesie Renedium 1.0 – autorski regulator mocy czynnej i biernej od Electrum Solutions.

Urządzenie spełnia wszystkie wymogi zawarte m.in. w NC RfG, IRiESP oraz IRiESD, posiada także niezbędne certyfikaty PTPiREE oraz model cyfrowy umożliwiający symulację i analizę pracy regulatora i obiektu w środowisku PowerFactory.

 

Regulator mocy Renedium 1.0 – gdzie działa najlepiej?

Regulator Renedium 1.0. zajmuje się kontrolą energii wyprowadzanej z obiektów odnawialnych źródeł energii i nie tylko. Pracuje z wieloma typami energii, posiada możliwość konfiguracji i nastaw mocy nawet dla 10 sterowników typu PPM (PPC) pracujących w ramach jednego obiektu. Przeznaczony jest do pracy z obiektami typu A,B,C,D.

Renedium 1.0 umożliwia regulację mocy we współpracy z obiektami, jak:

 • Farmy fotowoltaiczne
 • Elektrownie wodne
 • Farmy wiatrowe
 • Magazyny energii
 • Układy hybrydowe
 • Atom
 • Wodór

 

Możliwe jest także dopasowanie sterownika do nowych wymagań i przepisów.

Regulacja mocy biernej i czynnej w obiektach OZE

Sterownik odpowiada za regulację mocy czynnej systemu oraz estymację strat w linii zasilającej, mając dwa tryby funkcjonalności działania. Regulator umożliwia używanie trybu gradientu mocy czynnej, zarówno w trybie normalnym, jak i awaryjnym sieci, nawet w częstotliwości wyższej niż strefa nieczułości.

 

Oto niektóre możliwości algorytmu regulatora mocy:

 • Regulacja mocy czynnej wraz z estymacją strat mocy czynnej w linii zasilającej. Praca w awaryjnym stanie sieci – tryby LFSM/FSM w ramach regulacji mocy czynnej
 • Dokładne doregulowanie nastawy przez regulator PID (maksymalizacja produkcji)
 • Kompensacja mocy biernej linii zasilającej obiekt

Regulacja mocy biernej obiektu w 3 trybach sterowania:

 • setpoint mocy
 • setpoint współczynnika mocy cosϕ (tg ϕ)
 • setpoint napięcia lub charakterystykę Ustat

Dodatkowo Renedium 1.0 oferuje:

 • W ramach regulacji mocy biernej, sterowanie statycznymi i regulowanymi źródłami do kompensacji mocy biernej jak dławiki czy baterii kondensatorów
 • Możliwa współpraca z układami ARST
 • Możliwość regulacji napięcia – ARN

Rozdział nastaw dla nawet 10 obiektów przekłada się na możliwy podział limitowania generacji mocy czynnej dla obiektów w trybie konfigurowalnej średniej ważonej, uwzględniającym aktualnie dostępną moc czynną jednostek wytwórczych.

Maksymalny poziom bezpieczeństwa

Renedium 1.0 jest wyposażony w redundantny system zasilania oraz komunikacji. Dzięki temu rozwiązaniu, wraz z zastosowaniem dwóch niezależnych złączy komunikacyjnych, Renedium 1.0 zapewni ciągłą pracę w razie zaniku jednego ze źródeł zasilania. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa możliwe jest również stworzenie redundantnego układu jednostki sterującej (software lud hardware), w którym w razie awarii jednostki sterującej, regulator automatycznie przełącza się na drugi, niezależny procesor, zwiększając jednocześnie niezawodność całego układu regulatora.

Mała obudowa, wielkie korzyści

Renedium 1.0 to unikalne rozwiązanie na rynku, które pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. To produkt stworzony jako rozwiązanie plug and play, wymagający jedynie parametryzacji konkretnych funkcji zależnych od specyfiki inwestycji. Jego implementacja nie tylko pozwala zastąpić długi proces projektowania krótszym programowaniem, ale i eliminuje czas potrzebny na projektowanie, wdrażanie, analizowanie charakterystyk urządzeń. Zastosowanie Renedium 1.0 wymaga jedynie kilku punktów w konfiguracji sterownika tak, by zdefiniować parametry poszczególnych funkcjonalności. Dodatkowo, całość zamknięta jest w standardowej obudowie 5U 19‘’ – to kompaktowe rozwiązanie zastępuje całą szafę sterowniczą.

Korzyści z implementacji Renedium 1.0:

– kilkukrotne skrócenie czasu dostawy

– szybka konfiguracja

– parametryzacja zamiast projektowania

– kompaktowa obudowa

– bezkonfliktowa energetyzacja obiektów wytwórczych (energia wiatrowa, fotowoltaika, układy hybrydowe i więcej)

 

 

 

<<<<<AKTUALNOŚCI

 

Skip to content