EMACS to system łączący zalety klasycznego systemu SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition)
oraz systemów do analizy biznesowej. To pierwsza
i jedyna tak wielofunkcyjna platforma na polskim rynku.

EMACS integruje, przetwarza i prezentuje dane z wielu źródeł informacji w na jednej spójnej platformie. W ramach systemu można monitorować i kontrolować dowolne procesy związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem energii ze źródeł OZE, a także pozyskiwać dane, które służą do analizy biznesowej.

EMACS - Everything Monitoring And Control System

EMACS to wszechstronny system do zarządzania aktywami energetycznymi

Dzięki wykorzystaniu środowiska klient-serwer oraz wielowarstwowej architektury, system pozwala na kontrolę obiektu dowolnej wielkości. Doskonale sprawdza się do zarządzania i monitorowania obiektów wielkoskalowych, ale także i aktywów energetycznych o mocy do 1 MW.
System EMACS - autorski system SCADA

Integracja danych
z wielu urządzeń

EMACS integruje dane ze źródeł obiektowych i zewnętrznych. Możliwe jest również zainstalowanie całego środowiska na pojedynczej stacji w ramach sieci zamkniętej. Dzięki narzędziom do rozbudowy prezentacji i kontroli monitorowanego procesu, możliwe jest samodzielne rozszerzenie zastosowania systemu EMACS przez użytkownika końcowego.

EMACS ma charakter modułowy. Poszczególne funkcje są realizowane przez równoległe usługi. Moduły te mogą znajdować się w różnych obszarach zarówno sieci lokalnej, jak i rozległej.

Korzyści z implementacji systemu EMACS

Redukcja kosztów operacyjnych – mamy podgląd pracy infrastruktury obiektu w czasie rzeczywistym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Natychmiast reagujemy na usterki i jeśli to możliwe naprawiamy je online.

Poprawa procesów technologicznych – automatyzujemy procesy w EMACSIE, dzięki czemu wykorzystujemy maksimum możliwości instalacji w danym momencie. Dodatkowo, EMACS pozwala monitorować dane dotyczące nie tylko źródeł energii, ale także ich odbioru. Pozwala to określić bilans energetyczny, na przykład instalacji przemysłowych.

Zmniejszenie ilości awarii i zwiększenie bezpieczeństwa – system EMACS umożliwia podgląd dane dotyczące nie tylko produkcji energii, ale także ogólnego stanu urządzeń. W łatwy sposób pozwala to na kontrolę stanu technicznego obiektu i tym samym ułatwia przewidzenie wielu usterek.

Większa kontrola nad obiektem – system EMACS jest dostępny dla wszystkich urządzeń bez konieczności budowy czy dostosowania infrastruktury. Dostęp do danych możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej (SVG, HTMLS) oraz urządzeń mobilnych. EMACS wyróżnia także intuicyjna obsługa, łatwość do nadawania oraz ograniczania dostępów do określonych funkcjonalności, a także
serwis dostępny 24/7.

Zwiększenie jakości wyprodukowanej energii – EMACS pozwala na zwiększenie jakości i ilości wyprodukowanej energii. W połączeniu z dobrze przeprowadzonymi działaniami O&M pozwala to maksymalizować zysk z obiektu.

Poznaj funkcjonalności systemu EMACS

Zarządzanie rozproszonymi instalacjami fotowoltaicznymi

 • Jeden system do monitoringu online wszystkich urządzeń tj. falowników, piranometrów, przekaźników SN, liczników energii i innych.
 • System alarmowy z powiadomieniem o krytycznych alarmach poprzez e-mail i SMS.
 • Monitoring PR i AV z powiadomieniami o anomaliach.
 • Mapa z prognozą pogody i łatwym linkiem do nawigacji do określonego obiektu
 • Logbook do zbierania informacji o obiekcie w jednym miejscu
 • TrendWizard do porównywania danych historycznych z różnych źródeł i różnych obiektów
 • REST FULL Api do systemów wyższego poziomu

Monitorowanie farm wiatrowych

 • Indywidualne rozwiązanie dla każdego projektu
 • Monitoring stacji w oparciu o komunikację lokalną z przekaźnikami
 • Monitoring turbin wiatrowych na podstawie danych producentów
 • Dane rozliczeniowe liczników energii z turbin wiatrowych i stacji elektroenergetycznych
 • Raportowanie indywidualne
 • Kreator trendów do łatwego porównywania wszystkich danych
 • Mapa z łatwą nawigacją do poszczególnych turbin wiatrowych

Łatwe zarządzanie hybrydowymi obiektami energetycznymi fotowoltaicznymi i infrastrukturą energetyczną

 • Indywidualne rozwiązanie dla każdego obiektu
 • Aktywny i reaktywny algorytm sterowania dla lepszej wydajności
 • Monitorowanie i kontrola systemu śledzącego
 • Indywidualna kalkulacja PR i AV pod kątem wymagań obiektu
 • Indywidualne raportowanie dotyczące wymagań obiektu
 • LogicView instalacji
 • Mapa z łatwą nawigacją do podstacji
 • Widok umożliwiający porównanie każdej podstacji
Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie EMACS?