Modernizacja instalacji elektrycznej i automatyki w PIWET w Puławach

Modernizacja instalacji elektrycznej i automatyki w PIWET w Puławach

Zarządzanie zasobami energetycznymi to obok serwisu farm wiatrowych i fotowoltaicznych jedna z gałęzi, które Electrum Solutions sukcesywnie rozwija, zarówno przez aktywa OZE, jak i inwestycje w  energetyce przemysłowej. Projektem, który zrealizowaliśmy we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, jest modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji automatyki.

Realizacja inwestycji odbyła się w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmował wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych, położenie linii kablowej SN, montaż i podłączenie transformatorów oraz dostawę i położenie kabli zasilających. W zakresie prac instalacyjnych znalazło się podłączenie generatorów 800 kVA, podłączenie rozdzielnic głównych oraz montaż i podłączenie rozdzielnic obiektowych. W ramach prac instalacyjnych założono monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Kolejnym krokiem było wykonanie instalacji automatyki HVAC i systemu BMS, w ramach którego wykonano:

  • automatykę 16 central wentylacyjnych,
  • automatykę powiązania central wentylacyjnych z lokalnymi układami wyciągowymi,
  • system detekcji gazów technicznych (azotu, wodoru, acetylenu, metanu),
  • systemu detekcji zalania wodą pomieszczeń technicznych,
  • kompleksowy system zarządzania budynkiem: BMS.

W ramach prac wykonano także niezbędne instalacje teletechniczne, w skład których wchodził:

  • montaż i uruchomienie sieci strukturalnej kategorii 7,
  • montaż i uruchomienie sieci telefonicznej wraz z centralą,
  • montaż i uruchomienie sieci systemu sygnalizacji pożaru,
  • montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu.

 

 

<<AKTUALNOŚCI

Skip to content