SCADA: Serce nowoczesnego monitoringu farm słonecznych i wiatrowych

SCADA: Serce nowoczesnego monitoringu farm słonecznych i wiatrowych

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) to system informatyczny, który służy do nadzorowania i sterowania procesami technologicznymi lub produkcyjnymi. Jego główne funkcje to: 

 • SCADAzbieranie aktualnych danych (pomiarów) z urządzeń pomiarowych i wykonawczych, takich jak sterowniki PLC, moduły I/O, czujniki, liczniki, itp.
 • wizualizacja danych w postaci schematów, wykresów, tabel, alarmów, itp. 
 • sterowanie procesem poprzez zadawanie parametrów, włączanie i wyłączanie urządzeń, prowadzenie procesu w trybie ręcznym lub awaryjnym, itp. 
 • archiwizacja danych historycznych i generowanie raportów. 

SCADA jest systemem nadrzędnym w stosunku do zdalnych urządzeń końcowych (RTU, ang. Remote Terminal Unit), które zbierają informacje o stanie urządzeń technicznych i transmitują je do centralnego systemu SCADA, a także przyjmują polecenia z systemu centralnego i według nich oddziałują na urządzenia. Może integrować wiele sterowników PLC i obsługiwać różne protokoły komunikacyjne. 

Dlaczego SCADA jest niezbędna dla farm słonecznych i wiatrowych? 

Farmy słoneczne i wiatrowe to kluczowe źródła odnawialnej energii, które stają się coraz bardziej popularne i opłacalne. Jednak aby efektywnie zarządzać i utrzymywać takie farmy, konieczne jest monitorowanie obszarów, na których są położone, oraz parametrów pracy urządzeń. Tym właśnie zajmuje się system SCADA, który zapewnia następujące korzyści: 

 • Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności. SCADA wykrywa i alarmuje o wszelkich nieprawidłowościach, takich jak wtargnięcia, pożary, uszkodzenia sprzętu, przekroczenia progów alarmowych, itp. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja i zapobieganie większym szkodom. Ponadto, dokumentuje wszystkie zdarzenia i dostarcza dowody w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych lub dochodzeń prawnych. 
 • Optymalizacja wydajności i efektywności. SCADA umożliwia zdalne sterowanie procesem produkcji energii, dostosowując parametry pracy urządzeń do warunków pogodowych i zapotrzebowania na energię. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wykorzystania mocy zainstalowanej, zmniejszenie strat i kosztów eksploatacji, a także poprawa jakości energii dostarczanej do sieci. 
 • Zbieranie i analiza danych. SCADA gromadzi i przechowuje dane z procesu produkcji energii, takie jak moc, napięcie, prąd, temperatura, wilgotność, wiatr, nasłonecznienie, itp. Dzięki temu możliwe jest tworzenie statystyk, wykresów, trendów, prognoz, bilansów energetycznych, itp. Te dane mogą być wykorzystane do oceny stanu technicznego urządzeń, planowania konserwacji, optymalizacji parametrów pracy, a także do raportowania i rozliczania produkcji energii. 

Jak wybrać odpowiedni system SCADA dla farmy słonecznej lub wiatrowej? 

Wybór systemu SCADA dla farmy słonecznej lub wiatrowej zależy od wielu czynników, takich jak: 

  • SCADA farmy słoneczne i wiatrowe Skala i rodzaj farmy. W zależności od liczby i typu urządzeń, które mają być monitorowane i sterowane, należy dobrać odpowiednią liczbę i rodzaj RTU, a także odpowiedni protokół komunikacyjny. Ponadto, należy uwzględnić odległość między urządzeniami a systemem SCADA, a także dostępność i niezawodność łączności. 
  • Funkcjonalność i elastyczność systemu. System SCADA powinien być w stanie spełnić wszystkie wymagania i oczekiwania użytkownika, takie jak: możliwość zdalnego sterowania i konfiguracji urządzeń, generowanie alarmów i powiadomień, tworzenie raportów i zestawień, integracja z innymi systemami, takimi jak ERP, CRM, GIS, itp. Ponadto, system powinien być łatwy w obsłudze, skalowalny i elastyczny, aby mógł być dostosowany do zmieniających się potrzeb i warunków. 
  • Koszt i opłacalność systemu. System SCADA to inwestycja, która powinna się zwrócić w określonym czasie. Dlatego należy dokładnie przeanalizować koszty zakupu, instalacji, konserwacji i eksploatacji systemu, a także porównać je z potencjalnymi korzyściami, takimi jak: zwiększenie produkcji energii, zmniejszenie kosztów operacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności, itp. 

Poznaj EMACS – system łączący zalety SCADA i systemy do analizy biznesowej:

System SCADA – EMACS

SCADA to system informatyczny, który stanowi serce nowoczesnego monitoringu farm słonecznych i wiatrowych

Dzięki SCADA możliwe jest zbieranie, wizualizowanie, sterowanie i archiwizowanie danych z procesu produkcji energii. System zapewnia poprawę bezpieczeństwa, wydajności i efektywności farm, a także umożliwia analizę i raportowanie danych. Wybór odpowiedniego systemu SCADA dla farmy zależy od wielu czynników, takich jak skala i rodzaj farmy, funkcjonalność i elastyczność systemu, oraz koszt i opłacalność systemu. 

Skip to content