Monitoring farm fotowoltaicznych – co warto wiedzieć

Monitoring farm fotowoltaicznych – co warto wiedzieć

Monitoring farmy fotowoltaicznej to jeden z elementów usługi Operation&Maintenance, którą mamy w ofercie. Monitoring farm fotowoltaicznych jest ważnym elementem zarządzania i utrzymania instalacji fotowoltaicznej, pozwala na bieżące śledzenie pracy paneli fotowoltaicznych oraz na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów.

Systemy monitorowania obiektu oraz doświadczony zespół dyspozytorów pozwalają na skuteczną ochronę obiektu przed wyłączeniem spowodowanym awariom. Profesjonalny monitoring farm i dobrze przeprowadzana usługa O&M to także inwestycja, która pozwala na wydłużenie życia elektrowni i maksymalizację zysków z obiektu.

Monitoring instalacji fotowoltaicznej – wydajność paneli

Jednym z podstawowych parametrów, które warto monitorować, jest wydajność paneli fotowoltaicznych. Monitoring online instalacji pod tym kątem umożliwia porównywanie rzeczywistej wydajności z założonymi parametrami oraz wychwytywanie spadków wydajności, co może świadczyć o konieczności przeprowadzenia przeglądu lub naprawy paneli. Systemy do monitorowania fotowoltaiki oraz możliwość szybkiego wychwycenia usterek czy nieprawidłowości to kluczowe formy ochrony farm przed wyłączeniem. Sprawność paneli zależy także od innych czynników, na przykład ich czystości – te elementy systemu fotowoltaicznego sprawdzane są podczas przeglądów.

Monitoring sprawności falowników

Innym ważnym parametrem monitorowania fotowoltaiki jest monitoring innych elementów i urządzeń elektrowni fotowoltaicznej, na przykład falowników. Falowniki to urządzenia elektroniczne, które służą do przekształcania energii elektrycznej o stałej częstotliwości na energię o zmiennej częstotliwości. Inaczej mówiąc, przekształcają energię elektryczną wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na energię przeznaczoną do użytku. Monitoring sprawności falowników pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych awarii lub spadków wydajności, co może zapobiec większym uszkodzeniom i przestojom w produkcji energii.

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną – monitoring online instalacji i czynników zewnętrznych

Oprócz parametrów technicznych, warto również monitorować warunki atmosferyczne, takie jak nasłonecznienie, temperatura czy wilgotność powietrza. Te parametry mogą mieć istotny wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych i ich trwałość. Do ich monitorowania wykorzystujemy systemy SCADA, w tym nasz autorski system do zarządzania farmami PV oraz innymi obiektami OZE. Autorski system EMACS pozwala na monitorowanie zarówno urządzeń wewnętrznych, jak i danych pochodzących z zewnętrznych źródeł informacji, takich jak warunki atmosferyczne. Systematyczny monitoring online instalacji oraz obserwacja pracy urządzeń o konkretnej porze dnia może być kluczowy we wczesnym wykrywaniu usterek działających na farmach fotowoltaicznych systemów. Może to zmieniejszyć koszty farmy fotowoltaicznej i jej utrzymania dzięki wczesnemu zauważeniu nieprawidłowości i szybkiemu przywróceniu urządzeń do optymalnej pracy.

monitoring farm fotowoltaicznych, monitoring farm wiatrowych, monitoring PV, centrum dyspozytorskie, Białystok dyspozytornia Electrum Solutions
Dyspozytornia Electrum Solutions w Białymstoku

 

Systemy do monitorowania fotowoltaiki – SCADA i EMACS

Wszystkie te elementy działania modułów fotowoltaicznych i wiele innych czynników w powierzonych nam obiektach obserwujemy w centrum monitorowania, czyli w centrum dyspozytorskim. Electrum Solutions dysponuje nie tylko jednym z najnowocześniejszych ale i najdłużej działających obiektów tego typu w skali całego kraju. System ochrony i monitorowania alarmów oraz pracy dużych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych cieszy się dużym zaufaniem na rynku. Nasi eksperci korzystają z systemów monitorowania i sterowania farmami fotowoltaicznymi jak systemy SCADA, w tym autorski system EMACS który łączy zalety systemu SCADA oraz narzędzi do analizy biznesowej. Dzięki doświadczeniu dyspozytorów Electrum Solutions w zakresie monitorowania fotowoltaiki, a także dużemu naciskowi na cyberbezpieczeństwo oferowanych przez Electrum Solutions rozwiązań oferujemy usługę O&M najwyższej jakości. Wiele z potencjalnych usterek wynikających z funkcjonowania farmy fotowoltaicznej jesteśmy w stanie wychwycić na bardzo wczesnym etapie, a następnie naprawić je zdalnie. Dzięki usłudze O&M i monitorowania fotowoltaiki gwarantujemy wyjątkowo wysoką dostępność powierzonego nam obiektu. Warto dodać, że aktualnie pod naszą opieką mamy obiekty OZE wytwarzające niemal 1,3 GW energii z wiatru oraz obiekty PV dające łącznie niespełna 150 MWp mocy.

Przeglądy – element monitorowania pracy elektrowni OZE

Przeglądy instalacji fotowoltaicznych to tak samo ważny element Operation & Maintenance, jak monitoring farmy. Powinny być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i zapobiec ewentualnym awariom wynikającym z użytkowania urządzeń elektrowni fotowoltaicznej. Należy wyznaczać terminy przeglądów okresowych, podczas których sprawdza się stan techniczny całej instalacji oraz jej poszczególnych elementów, w tym paneli, okablowania, falowników i inwerterów.

 

<<AKTUALNOŚCI