Kompleksowe rozwiązania SCADA dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych 

Kompleksowe rozwiązania SCADA dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych 

System SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) to system nadzoru i zbierania danych, który umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów technologicznych. System SCADA składa się z trzech głównych elementów: stacji nadrzędnej, stacji podrzędnych i łączności. Stacja nadrzędna to centralny komputer, który zbiera i przetwarza dane ze stacji podrzędnych, wydaje polecenia sterujące i prezentuje informacje operatorowi. Stacje podrzędne to urządzenia terenowe, takie jak sensory, przetworniki, liczniki, regulatory, przekaźniki, itp., które wykonują pomiary i sterowanie lokalne. Łączność to kanał transmisji danych między stacją nadrzędną a stacjami podrzędnymi, który może być realizowany za pomocą różnych technologii, takich jak sieci przewodowe, bezprzewodowe, radiowe, satelitarne, itp.

System SCADA znajduje zastosowanie w wielu branżach i sektorach, takich jak energetyka, wodociągi, transport, telekomunikacja, przemysł, itp. W szczególności, system SCADA jest niezbędnym narzędziem do zarządzania farmami wiatrowymi i słonecznymi, które są kluczowymi źródłami energii odnawialnej (OZE).

Farmy wiatrowe i słoneczne składają się z wielu rozproszonych urządzeń, takich jak turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, inwertery, transformatory, itp., które muszą być ciągle monitorowane i kontrolowane, aby zapewnić ich optymalną pracę, wydajność i niezawodność. System SCADA umożliwia zdalny dostęp do danych i parametrów pracy urządzeń OZE, takich jak moc, napięcie, prąd, temperatura, prędkość wiatru, nasłonecznienie, itp., oraz wykrywanie i diagnozowanie awarii, usterek i anomalii. System SCADA pozwala również na optymalizację produkcji i zużycia energii, zarządzanie zasobami i kosztami, prognozowanie i planowanie, a także integrację z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania energią, systemy informacyjne, systemy alarmowe, itp.

Zarządzanie urządzeniami OZE za pomocą systemu SCADA ma istotny wpływ na opłacalność inwestycji w farmy wiatrowe i słoneczne. Monitorowanie urządzeń OZE pozwala na zwiększenie ich żywotności, poprawę jakości i niezawodności dostawy energii, redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa personelu i środowiska. Ponadto, system SCADA umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych, takich jak ceny energii, taryfy, podatki, subsydia, normy emisji, itp., oraz wykorzystanie możliwości generowania dodatkowych dochodów, takich jak usługi systemowe, handel energią, certyfikaty zielone, itp.

Połączenie zalet tradycyjnego systemu SCADA z komponentem analizy biznesowej znajdziemy w systemie EMACS. System EMACS łączy bowiem zalety klasycznego SCADA z funkcjonalnościami do analizy biznesowej, takimi jak optymalizacja produkcji i zużycia energii, prognozowanie i planowanie, integracja z innymi systemami, itp. System EMACS jest pierwszą i jedyną tak wielofunkcyjną platformą na polskim rynku, stworzoną głównie z myślą o branży energetycznej, przemyśle i rozwiązaniach life science. System EMACS jest autorskim rozwiązaniem firmy Electrum Solutions, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych usług dla sektora OZE 

Podsumowując, system SCADA jest kompleksowym rozwiązaniem dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych, które stanowią ważne źródła energii odnawialnej. System SCADA zapewnia efektywne i elastyczne zarządzanie urządzeniami OZE, co przekłada się na zwiększenie opłacalności inwestycji w farmy wiatrowe i słoneczne.