Kompleksowe rozwiązania SCADA dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych 

Kompleksowe rozwiązania SCADA dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych 

Kompleksowe rozwiązania SCADA Co to jest system SCADA?

System SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) to system nadzoru i zbierania danych, który umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów technologicznych. System SCADA składa się z trzech głównych elementów:

  • stacji nadrzędnej,
  • stacji podrzędnych
  • i łączności.

Stacja nadrzędna

Stacja nadrzędna to centralny komputer, który zbiera i przetwarza dane ze stacji podrzędnych, wydaje polecenia sterujące i prezentuje informacje operatorowi.

Stacje podrzędne

Stacje podrzędne to urządzenia terenowe, takie jak sensory, przetworniki, liczniki, regulatory, przekaźniki, itp., które wykonują pomiary i sterowanie lokalne.

Łączność

Łączność to kanał transmisji danych między stacją nadrzędną a stacjami podrzędnymi, który może być realizowany za pomocą różnych technologii, takich jak sieci przewodowe, bezprzewodowe, radiowe, satelitarne, itp.

Zastosowanie systemu SCADA

System SCADA znajduje zastosowanie w wielu branżach i sektorach, takich jak energetyka, wodociągi, transport, telekomunikacja, przemysł, itp. W szczególności, system SCADA jest niezbędnym narzędziem do zarządzania farmami wiatrowymi i słonecznymi, które są kluczowymi źródłami energii odnawialnej (OZE).

Monitoring instalacji fotowoltaicznej i farm wiatrowych przy pomocy SCADA

Farmy wiatrowe i słoneczne składają się z wielu rozproszonych urządzeń, takich jak turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, inwertery, transformatory, itp., które muszą być ciągle monitorowane i kontrolowane, aby zapewnić ich optymalną pracę, wydajność i niezawodność. Kompleksowe rozwiązania SCADA umożliwiają zdalny dostęp do danych i parametrów pracy urządzeń OZE, takich jak:

  • moc,
  • napięcie,
  • prąd,
  • temperatura,
  • prędkość wiatru,
  • nasłonecznienie, itp.,
  • oraz wykrywanie i diagnozowanie awarii, usterek i anomalii.

System SCADA pozwala również na optymalizację produkcji i zużycia energii, zarządzanie zasobami i kosztami, prognozowanie i planowanie, a także integrację z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania energią, systemy informacyjne, systemy alarmowe, itp.

Korzyści z systemu SCADA

Zarządzanie urządzeniami OZE za pomocą systemu SCADA ma istotny wpływ na opłacalność inwestycji w farmy wiatrowe i słoneczne. Monitorowanie urządzeń OZE pozwala na zwiększenie ich żywotności, poprawę jakości i niezawodności dostawy energii. Pozwala również na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa personelu i środowiska. Ponadto, kompleksowe rozwiązania SCADA umożliwiają dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych, takich jak ceny energii, taryfy, podatki, subsydia, normy emisji, itp., oraz wykorzystanie możliwości generowania dodatkowych dochodów, takich jak usługi systemowe, handel energią, certyfikaty zielone, itp.

Czym jest system EMACS?

System monitoringu farm wiatrowych i słonecznych EMACS. Autorski system Electrum Solutions.

Połączenie zalet tradycyjnego systemu SCADA z komponentem analizy biznesowej znajdziemy w systemie EMACS. System EMACS łączy bowiem zalety klasycznego SCADA z funkcjonalnościami do analizy biznesowej. Takimi jak optymalizacja produkcji i zużycia energii, prognozowanie i planowanie, integracja z innymi systemami, itp. Jest pierwszą i jedyną tak wielofunkcyjną platformą na polskim rynku. Został stworzony głównie z myślą o branży energetycznej, przemyśle i rozwiązaniach life science. System EMACS jest autorskim rozwiązaniem firmy Electrum Solutions, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych usług dla sektora OZE.

Kompleksowe rozwiązania SCADA w monitoringu farm – podsumowanie

Podsumowując, system SCADA jest kompleksowym rozwiązaniem dla monitoringu farm słonecznych i wiatrowych, które stanowią ważne źródła energii odnawialnej. System SCADA zapewnia efektywne i elastyczne zarządzanie urządzeniami OZE. Przekłada się to na zwiększenie opłacalności inwestycji w farmy wiatrowe i słoneczne. 

Skip to content